top of page


Podmínky pro zakázky na míru
 

CENA

Co cena zahrnuje:
Rešerši a návrh modelu, střih, veškerý materiál na výrobu a čas na jeho pořízení, konzultace, schůzky a zkoušky, cenu šití a úprav, náklady na dopravu spojenou s výrobou, poštovné a zisk.

Odhad ceny:

Odhad ceny je vyhotoven na základě odhadu cen jednotlivých položek uvedených v bodě "Co cena zahrnuje".

 

Vyhrazujeme si právo nedodržet původní odhad ceny, a to z následujících důvodů: 
- změna množství výrobních materiálů nebo jejich ceny
- změna dizajnu a materiálu na žádost zákazníka
- složitější úpravy, se kterými se v původní kalkulaci nepočítalo. 

 

O všech změnách, které mají vliv na cenu, Vás předem informujeme a podléhají Vašemu souhlasu.

 

Kalkulace konečné ceny:

Konečná cena odráží reálné náklady jednotlivých položek uvedených v bodě "Co cena zahrnuje"

 

UZAVŘENÍ OBCHODU

K uzavření obchodu dochází po jednoznačném odsouhlasení podmínek z obou stran nebo zasláním platby za zálohovou fakturu zákazníkem.

Vyhrazujeme si právo zakázku odmítnout nebo v práci dál nepokračovat v případě, že jsou požadavky zákazníka v rozporu se zásadami značky nebo možnostmi výroby. V případě, že se dané skutečnosti na straně zákazníka objeví až po uhrazení zálohy, není tato již vratná.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Zákazník bere na vědomí, že návrh/y jsou duševním vlastnictvím značky TAM ARA a nemohou být bez našeho souhlasu použité třetí osobou. Návrh je vždy zpoplatněn. Poplatek je buďto součástí ceny zakázky, nebo se platí samostatně.

ZÁLOHA

Zálohová faktura se vystavuje ve výši 50% z odhadované ceny za objednávku. Objednávka se stává závaznou v okamžiku uhrazení zálohové faktury. 

LHŮTY

Standartní doba dodání je 2 - 6 týdnů. Reálná doba dodání se odvíjí od vytíženosti a složitosti modelu, na což je zákazník při potvrzení objednávky vždy upozorněn. V prípadě potřeby složitejších úprav, které mohou vyvstat během procesu výroby, se doba dodání může prodloužit. Zákazník bude o této skutočnosti informován bez zbytečného odkladu. Rovněž si vyhrazujeme odsouhlasený termín dodání odložit z důvodu nemoci nebo nečekaných vážných  událostí.

 

ZÁRUČNÍ DOBA

Na zboží vyrobeno na míru se vztahuje standartní záruční doba 48 měsíců.

DOPLATEK CENY

Odevzdáním zboží zákazníkovi vzniká povinnost uhradit doplatek ceny. Splatnost faktury je 5 kalendářních dnů od jejího vystavení. 

VRÁCENÍ A VÝMĚNA ZBOŽÍ

Zboží vyrobené na míru není možné vrátit ani vyměnit.

bottom of page