top of page

Privacy Policy

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: GDPR) je Ing. Tamara Bodnárová, IČ 06154611, vedené na Úřadě městské části Praha 2, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona se sídlem Mánesova 1092/42, 120 00, Praha 2 (dále jen: správce).

Kontaktní údaje správce jsou

bottom of page